EMELT SZINTŰ NYELVOKTATÁS

 

Iskolánk fő profilja az idegennyelv-oktatás, évtizedes múltra tekint vissza. Valamennyi hozzánk beiratkozó tanuló már első osztályos korától találkozik az angol vagy a német nyelvvel. A korai nyelvtanulás hatékonyságát élményszerű, kreatív gondolkodásra épülő nyelvi program segíti. Az első két évfolyamon a gyerekek szakkör keretében tanulhatják a nyelvet, ebben az időszakban még csak szóban, írásban nem. Ezzel biztosítjuk az olvasás-írás tanulásának zavartalanságát.

A harmadik évfolyamtól már órakeretben, minden évfolyamon csoportbontásban, egyedi tanterv alapján folyik az idegen nyelv oktatása. A harmadik évfolyamon minden tanuló számára biztosítjuk a kötelezőnél magasabb heti 2, negyedik évfolyamon a heti 3 órát.

Az 5. évfolyamtól azok a tanulók vehetnek részt az emelt szintű, heti 5 órás angol vagy német oktatásban, akik képesek teljesíteni a magasabb követelményeket. A csoportba sorolás szabályait Pedagógiai programunk 2.11. pontja szabályozza.

A nem emelt szinten tanulók a kötelezően előírt óraszámban tanulnak, de a csoportbontás náluk is lehetővé teszi a hatékony nyelvtanulást.

 

Nyelvoktatáshoz kapcsolódó programok

Az idegen nyelvek elsajátítását nagymértékben segíti, ha a tantárgyi órákon kívül is kamatoztathatják nyelvtudásukat a diákok. Ezért évről-évre megszervezzük az angol és német kultúrkörhöz kapcsolódó programjainkat (Halloween - töklámpás faragás, Laterna - Márton napi lámpás felvonulás).

 


Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek tehetségük kibontakoztatására az idegen nyelvi országismereti vetélkedő, illetve a különböző nyelvi projektekben való részvétellel. A nyelvi kultúra fejlesztése érdekében négyévenként rendezzük meg az "On Stage" ("Színpadon") című programunkat, ahol a gyerekek dramatikus játékokat adnak elő a tanult idegen nyelven.

 


Az élő idegen nyelv gyakorlása érdekében iskolánk tanulmányi utazást szervez az érdeklődő diákok számára német nyelvterületre évente, angol nyelvterületre kétévente. A tanulmányi utak során a sok szép élmény mellett iskolai tanulásban, szervezett csoportos nyelvtanulásban vesznek részt a gyerekek.

 


Nyelvoktatást támogató eszközök

2010-től iskolánkban egy interaktív táblával felszerelt audiovizuális terem áll a modern nyelvoktatás szolgálatában. A webkamerával ellátott tábla segítségével a nyelvi csoportoknak az interneten elérhető anyagok felhasználása mellett lehetőségük nyílik órai kapcsolatfelvételre az angol és német partneriskolák csoportjaival.

 

Óraszámok évfolyamonként

Alsó tagozaton minden tanulónak biztosítjuk a kötelezőnél magasabb óraszámot:

 

1. évfolyam: heti 2 óra szakköri keretben

2. évfolyam: heti 2 óra szakköri keretben

3. évfolyam: heti 2 óra

4. évfolyam: heti 3 óra

 

Felső tagozat normál és emelt óraszámai:

 

5. évfolyam: normál: heti 3 óra, emelt: heti 5 óra

6. évfolyam: normál: heti 3 óra, emelt: heti 5 óra

7. évfolyam: normál: heti 3 óra, emelt: heti 5 óra

8. évfolyam: normál: heti 3 óra, emelt: heti 5 óra