TANÁRAINK

Tanáraink a 2016/2017. tanévben:


Laczkovich Krisztina - igazgató

Burda Judit - igazgatóhelyettes

Deézsiné Telek Ágnes - igazgatóhelyettes

 

Ádám Balázs - történelem, földrajz, 7.b oszt.f.

Asztalosné Gáborik Gabriella - angol

Balogh-Baksza Anita - angol, testnevelés, 5.b oszt.f.

Bánfai Zoltán - tanító, 4.c oszt.f.

Bánné Csák Júlia - magyar

Bárdfalviné Juhász Tünde - tanító, 2.b oszt.f.

Bátoriné Murányi Mónika - testnevelés

Bernáth Réka - fejlesztő pedagógus

Bodnárné Mócsán Éva - német

Borsosné Kun Mária - tanító, 8. napközis csoport

Duszáné Majtényi Alice - rajz, természetismeret, földrajz, 8.b oszt.f

Farkas Szilvia - tanító, 4. napközis csoport

Feketéné Cziczás Erzsébet - tanító, 4.a oszt.f.

Flaskayné Neufeld Edit - tanító, 1.a oszt.f.

Gajdos Gáborné - tanító, 3.b oszt.f.

Gara Eszter - tanító, 1.c oszt.f.

Gulyás Ildikó - tanító, 9. napközis csoport

Juhász Szilvia - magyar, tanító, 10. napközis csoport

Kovácsné Farkas Judit - kémia, biológia, természetismeret, 6.a oszt.f.

Majtényi Erzsébet - matematika, 6.b oszt.f.

Mák István - ének, 8.a oszt.f., 13. napközis csoport

Máténé Kocsis Nóra - tanító, 5. napközis csoport

Oláh Zsuzsanna Dorka - tanító, 7. napközis csoport

Palkóné Pekár Erika - tanító, 4.b oszt.f.

Pataki Katalin - angol, tanító, 11. napközis csoport

Péczné Veresegyházy Éva - tanító, 3.a oszt.f.

Pleskó Andrea - matematika, könyvtáros tanár, 5.a oszt.f.

Pócsi Krisztina - tanító, 2. napközis csoport

Rádainé Németh Hedvig - matematika, fizika, informatika, 7.a oszt.f.

Rétváriné Mészáros Mária - tanító, 2.a oszt.f.

Szántó-Horváth Marianna - tanító, 1.b oszt.f.

Szücs Gyöngyi - tanító, 1. napközis csoport

Telekné Nász Eszter - 12. napközis csoport

Tóth Éva - tanító, 3. napközis csoport

Tóth Rita - technika

Vígh-Németh Nóra - tanító, 2.c oszt.f.

 

Nevelő-oktató munkát segítők:

Bigda Ferencné - iskolatitkár

Galbácsné Domokos Ágnes - pedagógiai asszisztens