ISMERTETŐ


Dunakeszi legnagyobb múltú iskolája a Szent István Általános Iskola. Jelenlegi épületébe 1897-ben költözött. 1997-ben a 100 éves évfordulón vettük fel államalapító királyunk Szent István nevét. Az azóta eltelt évek alatt gazdag hagyományrendszert teremtettünk: a Szent István (iskola) napokon nagyszabású vetélkedőn, sportversenyeken, művészeti és kulturális bemutatókon bizonyítják tanulóink rátermettségüket, tájékozottságukat, az Árpád-kori játszóházban ügyességüket. Van iskolacímerünk, iskolazászlónk, jelvényünk és jelmondatunk, ültettünk fát névadónk tiszteletére és az iskola külső falát díszíti Lengyel István művész-tanár alkotása a Szent István-Gizella páros dombormű.

Több évtizede évfolyamonként két tanulócsoporttal működünk. A magasabb osztálylétszámok mellett is igyekszünk megvalósítani a személyre szóló kapcsolatépítést gyermekekkel és szülőkkel egyaránt. Emiatt hétköznapjainkra jellemző a családias hangulat, a bensőséges, személyes hangvétel, a személyiségfejlesztő pedagógia egyénre szabott alkalmazása.

Az idejáróknak a nyolcvanas évek közepe óta biztosítunk lehetőséget az idegen nyelvek emelt szintű tanulására. Valamennyi hozzánk beiratkozó tanuló már első osztályos korában találkozik az angol vagy a német nyelvvel, melyet az alapozó időszakban szakköri keretben biztosítunk. A 3. évfolyamtól minden tanuló a kötelezőnél magasabb óraszámban, csoportbontásban, egyedi tanterv alapján tanulhatja az idegen nyelvet. A felső tagozaton az emelt szintű oktatásra bejutóknak heti öt angol illetve német órát biztosítunk.

Az idegen nyelvek elsajátítását nagymértékben segíti, ha a tantárgyi órákon kívül is kamatoztatják nyelvtudásukat a diákok. Ezért évről-évre megszervezzük az angol és német kultúrkörhöz kapcsolódó programjainkat: kistérségi országismereti vetélkedő, Halloween, Laterna (Márton napi lampionos felvonulás).

Az élő idegen nyelv gyakorlása érdekében minden évben tanulmányi utat szervezünk az érdeklődő diákok számára német nyelvterületre, kétévente pedig angol nyelvterületre, ahol a tanulás mellett sok szép élményt is szerezhetnek a gyerekek.

Kiemelkedő eredményeink évről-évre vannak a vers- és prózamondás, a Kiselőadók fóruma, és egyéb közművelődési tárgyú vetélkedők, a képzőművészeti, az idegen nyelven megrendezett, valamint az anyanyelvi és matematikai versenyek terén is. Ezekről részletesebben az "Eredményeink" menüpont alatt olvashatnak.

Minden évben több osztályunk tölt el hosszabb-rövidebb időt erdei iskolában. Itt a gyerekek a hagyományos iskolai keretektől eltérően szerezhetnek ismereteket környezetünkről, kultúránkról. A tanulás mellett gazdag és tartalmas szabadidős programokat is biztosítunk számukra: sport, játék, kézműves foglalkozások formájában.

A mindennapos testnevelés keretében változatos sportolási lehetőségeket biztosítunk. Ezen kívül diákjaink számos szakkör keretében találhatnak értelmes elfoglaltságra a délutáni időszakban.


Nyolcadikosaink továbbtanulási esélyeit felvételi előkészítővel növeljük, melyet magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból biztosítunk. Középiskolai helytállásukat segítik továbbá a 7. év végi idegen nyelvi, valamint a 8. év végi matematika vizsgák.

Minden évben megjutalmazzuk a magyar nyelv művelése, a kultúra terén legeredményesebb nyolcadikos diákot, aki a Kenyeres Mihály díj bronzplakettjén kívül pénzjutalomban is részesül.