KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás korba lépett! A szeptemberi iskolakezdés minden bizonnyal nagy változást fog hozni mind a gyermek, mind a szülők és nagyszülők, azaz az egész család életében. Ugyanakkor biztos vagyok abban is, hogy az iskola sok-sok új élmény és szellemi öröm forrása lesz az elkövetkező esztendőkben. Az új ismeretek és készségek elsajátítása miatt az első tanév mindig meghatározó jelentőségű. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gyermekek számára biztosítsuk az új helyzethez és a társas beilleszkedéshez nélkülözhetetlen nyugodt és kiegyensúlyozott környezetet.

 

Iskolánk Dunakeszi legnagyobb múltú tanintézménye. Csöndes, zöldövezeti környezetben található, az újonnan épült, modern, XXI. századi épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület várja az ide érkező gyermekeket. Iskolánk mindennapi életére a barátságos, családias hangulat jellemző. Pedagógiai munkánk során a magas osztálylétszámok ellenére is igyekszünk megvalósítani a személyre szabott oktatást, és a tanulók kompetenciáinak folyamatos fejlesztését.

 

Amennyiben érdeklődnek intézményünk iránt, az Iskolanyitogató programok keretében személyesen is megismerkedhetnek szakmai munkánkkal, melyekre szeretettel várjuk Önöket a Szent István Általános Iskolában!

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

Laczkovich Krisztina

igazgató

 

BEIRATKOZÁSI HÍREK

 

Megjelent a 2018/2019. tanév körzethatár kiírása, melyet a "Beiratkozás" menüpont "Körzetünk" fül alatt tekinthetnek meg.

Beiratkozási felhívás

A leendő első osztályosok beiratkozása 2018. április 12-én 8.00-19.00 óráig, 13-án 8.00-18.00 óráig lesz.

A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalának beiratkozási hirdetménye a következő linkre kattintva letölthető: beiratkozas_2018.pdf

 

Etika/Hit- és erkölcstan tájékoztató - március 13. 16.30 óra

2018. március 13-án (kedden) 16.30 órakor tájékoztatót tartunk az etika és a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban, melyre meghívtuk az iskolánkban oktatást vállaló egyházak képviselőit is. A szülők a programon megismerkedhetnek az etika és a hit- és erkölcstan oktatás iskolai megszervezésével, a szerepet vállaló egyházak programjával, valamint a jelentkezési határidőkkel, szabályokkal. Szeretettel várjuk a leendő elsős szülőket!

Beiratkozási dokumentumok

Az elsős beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata (nem kötelező, de az édesapa neve miatt lehetőség szerint kérjük bemutatni)

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy a szakértői bizottság szakvéleménye)

 

A beiratkozás során nyilatkozniuk kell a szülőknek a szülői felügyelettel, valamint a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban. Amennyiben előre szeretnék kitölteni ezeket a dokumentumokat, letölthetik az alábbi linkeken:

 

szuloi_felugyelet_nyilatkozat.pdf

 

etika_hiteserkolcstan_nyilatkozat.pdf

 

A szülői felügyelettel kapcsolatos nyilatkozat esetében fontos, hogy közös felügyelet esetén mindkét szülőnek alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő lesz jelen a beiratkozásnál, akkor mindenképpen javasoljuk az előre történő kitöltést.

Csak abban az esetben jogosult a szülő egyedül a beíratásra, ha a másik felet a bíróság kizárta a felügyeleti jog gyakorlásából, minden egyéb esetben közösnek tekintendő a felügyeleti jog.